Myytävät tontit

Myytävät teollisuustontit – Nuutin teollisuusalue

Alue sijaitsee Jyväskylässä, Palokan kaupunginosassa Saarenmaantien varrella. Matkaa Nelostielle / E75 tielle on noin 3 km. Alueen sijainti kartalla.

Alueelle on vuonna 2012 rakennettu kunnallistekniikka ja sinne johtava tie on asfaltoitu.

Nuutti_peralaKorttelit 129 ja 128

Kortteleissa ei ole tehty tonttijakoa, joten tontteja on mahdollista rajata ja muokata haluamallaan tavalla.

TTV-7: Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Kortteliin on varattava yksi autopaikka teollisuustilojen 50 m2 kohti. Rakennuksen etäisyyden naapurin rajasta on oltava vähintään viisi (5) metriä. Alueella mahdollisesti syntyvien melu-, pöly-, maisema yms. haittojen vuoksi tulee käyttää aitauksia, maavalleja yms. rakennelmia ja mahdollisesti myös rakennuksia suojaamaan ympäristöä.

Kortteli 131

Alueelta on myynnissä kuusi 4 700 – 5 000 m2 tonttia joilla rakennusoikeutta noin 1 900 – 2 000 k-m2. Huom! tonteille mahdollista rakentaa hallin lisäksi myös asunto.

TY-5: Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa sijoittaa

toiminnan kannalta tarpeellisia asuntoja, kuitenkin enintään yhden kappaleen tonttia kohti. Asuntoja ei saa sijoittaa teollisuustilojen ylä- tai alapuolelle. Korttelialueelta on varattava yksi autopaikka teollisuustilojen kerrosalan 75 m2 kohti ja yksi autopaikka jokaista asuntoa kohti. Asuntoa kohti on varattava lasten leikkialueeksi vähintään 50 m2. Tähän alaan ei saa lukea mattojen piiskaukseen, jätteiden varastointiin yms. varattavia alueita. Rakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään viisi (5) metriä. Korttelialueelle saa sijoittaa vain sellaista teollisuutta, joka ei tuota ympäristölle savu-, melu- tms. haittoja.

Annamme mielellämme tarkempia lisätietoja tonteista!

Myytävät asuinrakennustontit – Mannisenmäki, korttelit 97-106

havainnekuvaMannisenmäen uusi asuinalue sijaitsee 3 – 5 km päässä Jyväskylän keskustasta. Se rajautuu Mannilan asuinalueeseen, Tuomiojärveen, Palokan keskukseen ja Saarijärventiehen. Alueen sijainti kartalla.

Alueen teiden rakentaminen aloitetaan vuoden 2014 aikana. Alueen vieressä sijaitsevat Palokan keskuksen palvelut ja parin kilometrin säteellä päiväkodit ja koulut. Alue sijaitsee Tuomiojärven välittömässä läheisyydessä ja osa tonteista rajautuu suojeltuun Vasaraisensuohon. Mannisenmäen asuinalueen teemana on metsäpuutarha ja siitä pyritään luomaan viihtyisä, sopusuhtainen ja omaleimainen kokonaisuus. Alueella sallitaan viherseinät ja viherkatot sekä kortteleissa 97, 101 ja 102 hirsirakentaminen.

Tarkemmat kaavamääräykset, tonttijakokartat ja rakentamistapaohje löytyvät Jyväskylän kaupungin sivuilta.

Myynnissä ovat seuraavat tontit:

kaavaehdotus

  • kortteli 106, 2 kpl asuinkerrostalotontteja, rakennusoikeutta 1 200 k-m2 per tontti
  • kortteli 104, rivitalotontti rakennusoikeutta 500 k-m2
  • kortteli 105, rivitalotontti rakennusoikeutta 1 000 k-m2
  • kortteli 103, 2 kpl rivitalotontteja, rakennusoikeutta 600 k-m2 ja 700 k-m2
  • kortteli 100, 1 kpl rivitalotontteja Tiilitehtaantien puolella, rakennusoikeutta 650 k-m2, 4 kpl erillispientalotontteja, rakennusoikeutta 250 k-m2 per tontti
  • kortteli 99, rivitalotontti, rakennusoikeutta 1 000 k-m2
  • kortteli 98, 2 kpl rivitalotontteja, rakennusoikeutta 1 000 k-m2 per tontti
  • kortteli 102, 3 kpl erillispientalotontteja, rakennusoikeutta 250 k-m2 per tontti, hirsirakentaminen sallittu
  • kortteli 101, 3 kpl erillispientalotontteja, rakennusoikeutta 250 k-m2 per tontti, hirsirakentaminen sallittu
  • kortteli 97, 4 kpl erillispientalotontteja, rakennusoikeutta 250 k-m2 per tontti, 2 kpl asuinpientalojen tontteja, rakennusoikeutta 500 k-m2 per tontti, hirsirakentaminen korttelissa sallittu

Annamme mielellämme tarkempia lisätietoja tonteista!